Proptologist on TikTok

2021.10.22 16:44 Benny-June-1993 Proptologist on TikTok

submitted by Benny-June-1993 to HilariaBaldwin [link] [comments]


2021.10.22 16:44 joan_na Ερώτηση για τις μετεγγραφές φοιτητών

Καλησπέρα, θέλω να κάνω αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα στην πόλη όπου φοιτεί η αδελφή μου. Επίσης συγκεντρώνω 7 μόρια βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Γνωρίζετε ποιος τρόπος από τους δύο είναι πιο σίγουρος για μετεγγραφή? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
submitted by joan_na to greece [link] [comments]


2021.10.22 16:44 bear_nyc Looking for a recommendation - Mini-specialised Mechanic in the Bay Area, California.

As you can see from my previous posts, I am restoring a 2006 GP1, I've done basic service at the dealer but want to find a Mini specialised Mechanic in the Bay Area, preferably south bay - any recommendations?
submitted by bear_nyc to MINI [link] [comments]


2021.10.22 16:44 That_Random_YEETer Absolute Radiance was not git gut enough for this (OC)

Absolute Radiance was not git gut enough for this (OC) submitted by That_Random_YEETer to HollowKnightMemes [link] [comments]


2021.10.22 16:44 SamoEmpalador El verdadero problema de los paneles solares

El verdadero problema de los paneles solares submitted by SamoEmpalador to noticias_en_espanol [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Jus_asc-in Options tactics that Citadel might be trying

  1. A call option can be exercised at the discretion of the buyer anytime before expire. In theory, a buyer of call options could exercise at a price higher than the market, forcing the call seller to give up shares at a premium, or go to the market and buy the shares to deliver. It would be stupid in an honest market, but...
  2. Many brokerage firms automatically exercise ITM puts at expiration if shares in the account to sell.
So if I am Citadel and I need to get shares, I might:
  1. Buy calls that I will exercise to get stock. Probably been happening for months (as other DD have found plenty of evidence of for months).
  2. On and before opex days sell a ton of OOM 0 DTE puts.
  3. Manipulate GME lower at close so OOM puts go ITM. Then put owners that don't cancel / sell to close lose their shares automatically to me at that price.
Now I have spread the FTD risk around. If apes have DRS locked up all the shares, institutions / market makers on the other side of those trades are my bank/broker CEO and HF friends. Some might know and are doing it as a favor. Some might not realize until I move the price and expect delivery of shares. But now instead of being just Citadel on the hot seat (naked short), it is now a systemic market problem. So now the SIPC / DTCC / Fed / OCC have reason to bail EVERYONE out.
The only way this ends as they want is to use our tax dollars for a bailout and have some excuse. And that only happens if it isn't Citadel/KG/Vlad only. But it's working Americans' bank accounts under attack from retail investors manipulating the system.
If this is the current last-ditch tactic don't be surprised to see stock close below 160 or worse. And then it could ramp up after hours, since that price doesn't count for options. And it should ramp more early next week for brokers that care about FTD (if there are any).
submitted by Jus_asc-in to GME [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Exotik-Potato Everyone is just going to continue calling him McCree

Everyone is just going to continue calling him McCree submitted by Exotik-Potato to Gamingcirclejerk [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Vixikkkk Ďábel v item shopu braňte se!!!

Ďábel v item shopu braňte se!!! submitted by Vixikkkk to Kerddit [link] [comments]


2021.10.22 16:44 -Panzer-Of-The-Lake Divvian NFTs - P2E Game(s), Collectable (unlocks bonuses), and more - all within the Divvy.Bet metaverse

Divvian NFTs - P2E Game(s), Collectable (unlocks bonuses), and more - all within the Divvy.Bet metaverse submitted by -Panzer-Of-The-Lake to NFT [link] [comments]


2021.10.22 16:44 noddy-irl do you think you're smarter or dumber than the average person?

View Poll
submitted by noddy-irl to polls [link] [comments]


2021.10.22 16:44 afattygetter What's something you did once but never again?

submitted by afattygetter to AskReddit [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Ascendo_Aquila Help me find the most optimized and simplest solution

submitted by Ascendo_Aquila to maths [link] [comments]


2021.10.22 16:44 copywhisperer #yourlifematters

submitted by copywhisperer to CrazyIdeas [link] [comments]


2021.10.22 16:44 sproveycoins 👨 My First NFT Purchase | CASINO IN YOUR POCKET 👨 #NFA #DailyDapper #MAT...

👨 My First NFT Purchase | CASINO IN YOUR POCKET 👨 #NFA #DailyDapper #MAT... submitted by sproveycoins to PolygonMoonShots [link] [comments]


2021.10.22 16:44 ChristinaKruse Comic Con Stockholm

Comic Con Stockholm.
Hello! Anyone here going to Comic Con Stockholm in a couple of weeks? ☺️ We’re two Danes trying to find a ride from Denmark to Stockholm- of course we’d share expenses 👏🏻 We’re from Kolding Denmark, so if anyone is driving from Denmark to Stockholm, we’d love to be able to ride along - whether it be from Kolding, Odense, Cph or other cities along the route - it’ll be significantly cheaper to go that way than bus, train or plane 😅 We don’t have a car, so it’s not an option to drive just the two of us 😅 We’re of course also looking for the same option for the trip home to Kolding ☺️ Lmk - if you or anyone you know might be able to help us out! ☺️ Thank you! 👏🏻
submitted by ChristinaKruse to sweden [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Inner_Ad_4899 💵 UP BITCOIN SV 💵 Stealth Launch 💵 Listed On PancakeSwap 💵 Liquidity locked 💵

💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰

💚 Wellcom to UP BITCOIN SV (UBTCSV/BNB) 💚

🔥 10 minutes ago FAİRLAUNCH

📢 Telegram https://t.me/UpBitcoinSV


✅ Why UBTCSV ?✅

🔷 It is just amazing and the community is just as great! This is far way better from other defi tokens as it’s determined team is putting 100% in this community driven project that rewards the users for particularly holding for long run . We are not aiming to provide short term profits for holders, but a reliable asset for long term investors .

🔷 100% safu, long term legit project .

Potential Admin Team from all over the world 🌎

This token can definitely be next moonshot we have been waiting for.

Fast growing telegram 🚀

Giveaways at every single milestone .

Huge marketing coming once target holders is reached.

Tiktok influencers coming 🔥

Coinsniper ads soon✅

Coinhunt ads soon

Liquidity pool has been forever burned 🔥 which means developers can’t rug anyone .

🔷 100% verified contract


🛑 Pancake Swap : https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?outputCurrency=0x00cfeda21bf17cc1b661358dd542bded6b4f1a25

🛑 https://www.honeypot.is/?address=0x00cfeda21bf17cc1b661358dd542bded6b4f1a25

🛑 Deeplock: Lock LP 45 Days
https://deeplock.io/lock/0xe0F24129A00Fe6b283ac78B21C76cE7298e7ff8D
submitted by Inner_Ad_4899 to cryptostreetbets [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Pseudophobic Need some Clan Boss help. My UNM Demytha team doesn't work (despite following the guide) Any ideas?

Need some Clan Boss help. My UNM Demytha team doesn't work (despite following the guide) Any ideas? submitted by Pseudophobic to RaidShadowLegends [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Reyalkcirb too easy

too easy submitted by Reyalkcirb to badukshitposting [link] [comments]


2021.10.22 16:44 theanonmouse-1776 The most upsetting thing about S23E07 was that Benson littered in a public park


throwing a tape into the canal
I'm not that familiar with New York, but they must've had refuse bins near by. Why pollute a public park?
submitted by theanonmouse-1776 to SVU [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Dkelly7114 £240k any changes ?

£240k any changes ? submitted by Dkelly7114 to fut [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Micahnism Inktober Day 22: Fluffal Mouse

Inktober Day 22: Fluffal Mouse submitted by Micahnism to yugioh [link] [comments]


2021.10.22 16:44 Meeces2Pieces69 Alan Becker’s on the site

Alan Becker’s on the site submitted by Meeces2Pieces69 to Youtooz [link] [comments]


2021.10.22 16:44 shortforwin I enjoy being alone

I just thought I would put this out there. If you enjoy being alone you have won in life because Friends are a bonus at this point. I work and I go college yes I see people but I wouldn't call them close friends so I guess I'm not completely alone I may speak to 2 people on text but despite all that yes I had many friends in the past and in the end it lead to toxicity alot of talking behind people's backs and just not fun experience constantly worrying if I'm saying the right thing incase and worrying that I'm going to lose my friends because they were my source of happiness now I have things to occupy myself when in irl and when I'm off from college and work do it is possible and it's not a burden just the spirit is talking to me giving me good signs for the future. Wish you all amazing futures.
submitted by shortforwin to lonely [link] [comments]


2021.10.22 16:44 FineLadyBot Banbury United vs Barrow (FA Cup First Round Proper) will be shown live on ITV4 [cross-posted from /r/BarrowAFC]

Banbury United vs Barrow (FA Cup First Round Proper) will be shown live on ITV4 [cross-posted from /BarrowAFC] submitted by FineLadyBot to banbury [link] [comments]


2021.10.22 16:44 EggTrue Ports of LA/Long Beach

Ports of LA/Long Beach submitted by EggTrue to Truckers [link] [comments]


http://prosport-obzors.ru